+420 222 966 430
Tap To Call
Společnost Bacino s.r.o byla založena v roce 2004 s cílem podnikat v oblasti stavebnictví a analytiky. Tato společnost investuje do komerčních nemovitostí v České republice. Bacino s.r.o. se dále zabývá správou a pronájmem nemovitostí, poskytováním základních služeb spojených s pronájmem prostor, prováděním auditů a hodnocením efektivnosti investic.

O společnosti

Společnost vlastní maloobchodní a skladové prostory o celkové ploše cca 7000 m2, mezi něž patří i komerční zóna Čestlice. Tyto prostory jsou dlouhodobě pronajaty klíčovým účastníkům trhu.
Společnost Bacino s.r.o. působí jako developer a investor s využitím vlastních prostředků nebo ve spolupráci se zúčastněnými stranami a partnery. Bacino s.r.o. se zaměřuje na podrobné hodnocení rizik a na pečlivý výběr projektů pro své investování.
Pokud využijete služeb společnosti Bacino s.r.o., získáte tím spolehlivého a úspěšného partnera v jedné z ekonomicky nejstabilnějších zemí Evropy – v České republice.